Navigace

Obsah

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

 

 

       Velmi krásné sluneční hodiny se nachází v chatové oblasti podél řeky Mže

 

      Opravený zámecký mlýn s obnoveným mlýnským kolem a s letopočtem 1448 ve          štítu.Vedle mlýna stojí dva mohutné vyřezávané totemy.

 

     

Všeobecné informace o přehradní nádrži Hracholusky

 

 

Výšky hladin jsou dány ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

 

 

Základní informace lze získat:

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. – užívání povrchových vod k plavbě § 7.

Zákon o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. v platném znění

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb. – o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. – o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb. – o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. - o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Vyhlášku Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb. – o pravidlech plavebního provozu

Plavební listy, sdělení a vyhlášky Státní plavební správy – operativní informace a změny o všech plavebních cestách

 

Adresy a telefony:

Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, PO BOX 28, 170 04 Praha 7 – Holešovice

tel.: 234 637 111

www.plavebniurad.cz

e-mail: pobockapraha@plavebniurad.cz

 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

tel.: 377 307 111

www.pvl.cz

e-mail: pvl@pvl.cz

 

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, Americká tř. 39, 304 66 Plzeň

tel.: 377 168 025

www.nyrany.cz

 

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 63, 349 01 Stříbro

tel.: 374 801 111

www.mustribro.cz

 

Fotogalerie